Prihláška na súťaž 3D tlač

Vážení záujemcovia o súťaž 3D tlač, pre zaradenie medzi účastníkov súťaže 3D Tlač, ktorá je jednou zo súťaží podporovaných v rámci národného projektu "IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie",  je potrebné aby si nám vyplnil základné kontaktné údaje o sebe na stránke dotazniky.itakademia.sk.
Tieto údaje nám poslúžia na to, aby sme ťa vedeli zaradiť ako účastníka tejto súťaže (vzdelávacej aktivity). Každý z Vás je povinný uviesť meno, priezvisko, vlastný e-mail. Tvoje meno, priezvisko a e-mail slúžia na vytvorenie prístupu (login, heslo) na http://itakademia.sk, kde vyplníš všetky údaje potrebné pre vypracovanie Karty účastníka. Ak si s ich vyplnením nebudeš vedieť rady, popros o pomoc učiteľa, ktorého si v časti "Základné údaje o škole" uviedol ako kontaktnú osobu.
Prihlasovanie do súťaže bude prebiehať v čase do 31.1.2018
Úplné informácie si môžete stiahnúť na odkaze: Info k prihlasovaniu do súťaže 3D tlač

Mgr.Stanislav Slačka, CVTI SR-ŠVS BB


Organizačný poriadok súťaže 3D tlač

Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR, zverejnilo na svojom portáli Organizačný poriadok celoštátnej súťaže zručnosti ,tvorivosti, modelovania a kreativy, žiakov stredných škôl 3D tlač. Súťaž bude realizovaná v rámci národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie pre 21.storočie. Organizátorom súťaže je CVTI SR - pracovisko ŠVS Banská Bystrica

Mgr.Stanislav Slačka, CVTI SR-ŠVS BB


Úloha súťaže 3D tlač

3D tlač je celoslovenská súťažná prehliadka záujmovej činnosti, tvorivosti, vedomostí a zručností detí a mládeže v oblasti 3D modelovania, spracovanie modelov a následnej tlači objektov. Poslaním súťaže 3D tlač - u je:
  1. Ukázať žiakom stredných škôl možnosti 3D tlače a pritiahnuť ich k následnému štúdiu technických oborov na vysokých školách.
  2. Prezentovať mladých tvorcov s vlastnými nápadmi a riešeniami pred potenciálnymi zamestnávateľmi z technicky zameraných firiem.

Mgr.Stanislav Slačka, CVTI SR-ŠVS BB


3D tlač

3D tlač je aditívny spôsob výroby, kedy postupným nanášaním a spájaním materiálu vo vrstvách vzniká požadovaný objekt. V súčasnosti je využitie 3D tlače rozdelené do niekoľkých oblastí a to hlavne na základe použitej technológie. Priemyselné tlačiarne sa používajú na vytváranie prototypov alebo malých sérií výrobkov, v medicíne sú to rôzne typy protéz a implantátov alebo domáce hobby tlačiarne na výrobu plastových predmetov, učebných pomôcok pre nevidiacich žiakov.
Súťaž bude určená pre žiakov stredných škôl, ktoré majú 3D tlačiarne. V rámci súťaže budú súťažiaci za pomoci fyzického modelu, alebo technického výkresu modelovať 3D objekt a následne vytlačia na 3D tlačiarni. Súťaž bude viackolová (regionálne, celoštátne kolo).
Zlepšovanie tlače modelu

Súťaž 3D tlač je súčasťou Národného projektu IT Akadémia

Logo IT akademia
Top